Datum:
Tid: till
Plats: Göteborg
Lägg till i Kalender: ,
Kursen ingår som en del i befattningsutbildningen till maskinman.
En civil utbildning enligt Transportstyrelsen.
Kursplats: Göteborg
Kursnummer: 7531
Kursarrangör: Sjövärnskåren/SVK GBG
Sista anmälan: 2022-02-09
Målgrupp:
  • Personer som läser mot befattningsutbildningen maskinman
  • Personer med SVK-avtal i Hemvärn med Marina uppgifter
  • Personer som läser mot besättning i krisberedskap för lokal kår
Behörighetskrav:
Övrig information: Kontakta utbildning@sjovarnskaren.se