Datum:
Tid:
Plats: Karlskrona
Lägg till i Kalender: ,
En obligatorisk utbildning för de som har befattning som båtchef/navigatör på 600-båt.Kursen omfattar arbetsmiljöregler och arbetsmiljörisker inom FM marina verksamhet och genomförs som föreläsningar, applex, grupparbeten och diskussioner. 
Kursplats: Sjöstridsskolan, Karlskrona
Kursnummer: 7515
Kursarrangör: Försvarsmakten
Sista anmälan: 2021-05-10
Målgrupp:
Behörighetskrav:
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se