Datum: -
Tid:
Plats: Gotland
Lägg till i Kalender: ,
Kursen utgörs av praktik efter genomförd teoridel. För de som inte kan erhålla sin praktik på ordinarie arbetsplats, genomförs den praktiska tillämpningen och examination som en helgkurs.
Kursplats: Gotland
Kursnummer: 7520
Kursarrangör: Sjövärnskåren
Sista anmälan: 2021-06-21
Målgrupp:
Behörighetskrav:
  • Godkänd kranförarutbildning teori benämnd “Säkra lyft”
  • Styrkt handledarstyrd praktik om minst 20 h
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se