Datum: -
Tid:
Plats: Gotland
Lägg till i Kalender: ,
Kursen utgörs av praktik efter genomförd teoridel. För de som inte kan erhålla sin praktik på ordinarie arbetsplats, genomförs den praktiska tillämpningen och examination som en helgkurs.
Kursplats: Gotland
Kursnummer: 7520
Kursarrangör: Sjövärnskåren
Sista anmälan: 2021-06-21
Målgrupp:
  • Besättning ombord örlogsfartyg i hemvärnet eller på fartyg lokal sjövärnskår.
Behörighetskrav:
  • Befattning som besättning ombord örlogsfartyg i hemvärnet eller på fartyg i lokal sjövärnskår
  • Godkänd kranförarutbildning teori – Säkra lyft
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se