Datum:
Tid:
Plats: Gotland
Lägg till i Kalender: ,
Kursen utgörs av praktik efter genomförd teoridel. För de som inte kan erhålla sin praktik på ordinarie tjänstgöringsplats, genomförs den praktiska tillämpningen och examination som en helgkurs.
Kursplats:Gotland
Kursnummer:7520
Kursarrangör:Sjövärnskåren
Sista anmälan:2022-07-29
Målgrupp:
  • Besättning ombord fartyg i hemvärnet eller på sjövärnsfartyg
Behörighetskrav:
  • Befattning som besättning ombord fartyg i hemvärnet eller på sjövärnsfartyg
  • Godkänd kranförarutbildning teori – Säkra lyft
Övrig information:Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se