Datum:
Tid:
Plats: Göteborg
Lägg till i Kalender: ,

 

Fartygsförlagd utbildning mot M8 är ett delmoment som innehåller praktik och viss teori som krävs i maskinrum för att kunna erhålla den militära maskintekniska behörigheten M8.
OBS! Kursen är uppdelad i två delar, del två genomförs enligt senare order (eso).
Verksamheten bedrivs under heldagar ombord. Ny kursplan omfattar 80h.Kursen är en del av befattningsutbildningen till maskinman. 
Kursplats: Göteborg
Kursnummer: 7536
Kursarrangör: Sjövärnskåren
Sista anmälan: 2022-06-14
Målgrupp:
  • Personer som läser mot befattningsutbildningen maskinman.
  • Personer som läser mot besättning i krisberedskap för lokal kår
Behörighetskrav:
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se