Datum:
Tid:
Plats: Gotland
Lägg till i Kalender: ,
En teoretisk och praktisk kurs i nautik och bryggtjänst som krävs för att på sikt kunna erhålla den militära nautiska behörigheten N8. Verksamheten bedrivs under heldagar med undervisning och boende ombord. Verksamheten ställer krav på att du som elev har bra kunskaper som båtförare och att du är sjövan. Kursen bedrivs av Sjövärnskåren.

Kursen är en del av befattningsutbildningen mot båtförare.

Kursplats: Gotland
Kursnummer: 7501
Kursarrangör: Sjövärnskåren
Sista anmälan: 2021-02-22
Målgrupp:
  • Personer som läser mot befattningsutbildningen båtförare.
  • Personer som läser mot besättning i krisberedskap för lokal kår.
Behörighetskrav:
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se