Datum:
Tid:
Plats: Härnösand
Lägg till i Kalender: ,
En praktik inkl. teori som krävs i nautik och bryggtjänst för att på sikt kunna erhålla den militära nautiska behörigheten N8. Verksamheten bedrivs under heldagar med undervisning och boende ombord. Verksamheten ställer krav på att du som elev har bra kunskaper som båtförare och att du är sjövan.

Kursen är en del av befattningsutbildningen mot båtförare. 

Kursplats: Härnösand
Kursnummer: 7539
Kursarrangör: Sjövärnskåren
Sista anmälan: 2021-06-21
Målgrupp:
  • Personer som läser mot befattningsutbildningen båtförare.
  • Personer som läser mot besättning i krisberedskap för lokal kår
Behörighetskrav:
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se