Datum:
Tid:
Plats: Göteborg
Lägg till i Kalender: ,
FFU M8 utgör en praktik inkl. teori som krävs i maskinrum för att kunna erhålla den militära maskintekniska behörigheten M8. Verksamheten bedrivs under heldagar ombord. 

Kursen är en del av befattningsutbildningen till maskinman. 

Kursplats: Göteborg
Kursnummer: 7536
Kursarrangör: Sjövärnskåren
Sista anmälan: 2021-10-11
Målgrupp:
  • Personer som läser mot befattningsutbildningen maskinman.
  • Personer som läser mot besättning i krisberedskap för lokal kår
Behörighetskrav:
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se