Datum:
Lägg till i Kalender: ,

Kursen är en del av befattningsutbildningen till besättningsman.

SRC är ett intyg som visar att du efter prövning har tillräckliga kunskaper och färdighet inom radiokommunikation inom maritima mobila tjänsten, praktisk färdighet i handhavande av radioutrustning samt rutiner och praktiskt handhavande för radiotelefoni.

Denna typ av kurs kan även vara en del i utbildning för besättning lokal kår/krisberedskap. Kontakta din lokala kår.

Kursplats: Valfri (distansutbildning)
Startdatum: Valfritt
Slutdatum: Valfritt
Sista anmälan: Inget
Målgrupp: För dig som vill påbörja din karriär som specialist i Hemvärnet eller utveckling till frivilliginstruktör/inom krisberedskap/funktionär lokal kår
Förkunskapskrav: Inga
Övrig information: Kursen är helt och hållet teoretisk och läses på distans via din dator på Folkuniversitetet eller om särskilda skäl föreligger hos ett lokalt studieförbund. Observera att du själv måste anmäla dig till Folkuniversitetet via deras hemsida och att du själv ligger ute med kursavgiften till dess att du blivit godkänd. Då redovisar du dina kostnader till SVK RF utbildningsavdelning. Provavgift står du själv för. Kursen genomförs fortlöpande under året.