Datum:
Lägg till i Kalender: ,

Basic Safety syftar till att du ska få grundläggande säkerhetskunskaper ombord fartyg. Kursen ger kunskap om överlevnadsteknik vid övergivande av fartyg, brand och brandbekämpning ombord på fartyg och ger dig förutsättningar att upprätthålla beredskapen vid en nödsituation samt att vidta omedelbara sjukvårdsåtgärder. Kursen genomförs av extern leverantör.

Denna typ av kurs kan även vara en del i utbildning för besättning lokal kår krisberedskap. För mer information, kontakta din lokala sjövärnskår.

Observera att förutom vid nedanstående ”fasta utbildningstillfällen” finns det möjlighet att anmäla sig till icke fulltecknade kurser som ges löpande under året i mån av plats. Kontakta utbildning@sjovarnskaren.se