Datum:
Tid:
Plats: Stockholm
Lägg till i Kalender: ,
Basic Safety syftar till att du skall få grundläggande säkerhetskunskaper ombord fartyg. Kursen ger kunskap om överlevnadsteknik vid övergivande av fartyg, brand och brandbekämpning ombord på fartyg, att upprätthålla beredskapen vid en nödsituation samt att vidta omedelbara sjukvårdsåtgärder.
Kursplats: Safetygruppen, Stockholm
Kursnummer: 4903, xx
Kursarrangör: MSB
Sista anmälan: 2021-06-21
Målgrupp:
  • Personer som läser mot befattningsutbildningen båtförare.
  • Personer som läser mot besättning i krisberedskap för lokal kår.
Behörighetskrav:
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se