Datum:
Tid:
Lägg till i Kalender: ,
Med anledning av att PROD FPE GEN Friv beslutat att inte avsätta medel för Basic Safety- utbildning för 2021 kan denna utbildning inte sökas i kurskatalogen.
Om synnerliga skäl finns, och behovet kan motiveras, kan dock ansökan om att få genomföra Basic Safety-utbildning inlämnas till SVK RF för bedömning.Basic Safety syftar till att du skall få grundläggande säkerhetskunskaper ombord fartyg. Kursen ger kunskap om överlevnadsteknik vid övergivande av fartyg, brand och brandbekämpning ombord på fartyg, att upprätthålla beredskapen vid en nödsituation samt att vidta omedelbara sjukvårdsåtgärder.
Kursplats:
Kursnummer: 75xx
Kursarrangör:
Sista anmälan:
Målgrupp:
  • Personer som läser mot befattningsutbildningen båtförare.
  • Personer som läser mot besättning i krisberedskap för lokal kår.
Behörighetskrav:
Övrig information: Kontakta utbildning@sjovarnskaren.se