ARGO Antagning, Redovisning, Granskning och Omkostnader

Antagning, Redovisning, Granskning och Omkostnader

I vårt system för Ansökan, Redovisning, Granskning och Omkostnader (ARGO) kan du söka en kurs, få lön och ersättning samt rapportera eller utvärdera kursen du precis höll eller gick. Vi har samlat funktionerna på nätet och gjort dem enkla att hantera så att du kan koncentrera dig på tiden på sjön.

Sök en kurs!

Vi arrangerar kurser för att utbilda båtbesättningar, personal till hemvärnet och egna instruktörer. Gå till vår digitala kurskatalog för att söka kurser direkt på webben.

Kurskatalog

Utvärdera kursen.

Hur upplevde du kursen? Och hur kan vi bli bättre? Använd vår digitala elevutvärdering för att utvärdera kursen du precis gick.

Kursutvärdering

Vill du ha ersättning?

Har du genomfört en kurs i Sjövärnskårens regi? Då har du rätt till lön och ersättning för resor och utlägg. Här kan du använda vårt digitala reseräkningssystem.

Reseräkning

Skriv en rapport.

Har du hållit en kurs i Sjövärnskårens regi? Då behöver du skriva en kursrapport. Här redovisar du utfall, utlägg och annan relevant information.

Kursrapport

Lediga tjänster

Sjövärnskåren har flera olika befattningar tillgängliga för såväl befintliga som nya medlemmar. Vi har ofta behov av instruktörer i våra utbildningar och annonserar dem här vid behov.

Det finns inga lediga tjänster.

Styrande dokument