Hemsö fästning

Om nyheten

Av Publicerad den 25 februari 2022Taggar: , 1,5 min lästid

Härmed kallas valda delegater från respektive kår till SVK RF förbundsstämma. Årets stämma äger rum den 23–24 april på Hemsö fästning i Härnösand. 

Övriga inbjudes enligt sändlistan eller på annat sätt. 

Program 

Stämman kommer genomföras på Hemsö, och boende på First Hotel Stadt. Gemensam transport anordnas. 

Preliminärt program bifogas. Officiella delen börjar lördag den 23 april kl. 1300. 

Resor för delegater 

Resor för delegaterna ordnas genom respektive kårs försorg. Delegater sänder eventuell reseräkning till sin kår. Kår erhåller resebidrag med 18:50 kronor per person och mil (räknat från kårens huvudort) för minst antal delegater. 

Ekonomi 

Respektive kår svarar för att ledamot enligt förbundsstadgarna kommer till stämman. 

Representation kan ske med fullmakt. Riksförbundet står för hela kostnaden för minsta antalet delegater enligt stadgarnas regler om representation med fullmakt. Se bilaga. 

Vidare står SVK RF för en övernattning för delegaterna. För långväga delegater kan medges en extra övernattning. 

Inbjudna gäster 

SVK RF svarar för inbjudna gästers kostnader enligt särskild ordning. 

Övriga deltagare 

Övriga deltagare svarar för egen kostnad. 

Förbundsstyrelsen 

SVK RF svarar för förbundsstyrelsens ledamöters kostnader. 

Valberedningen 

Valberedningen deltager enligt dess ordförandes bestämmande.

Stämmohandlingar

Kallelse förbundsstämma 2022

Preliminärt program förbundsstämma 2022

Antal ledamöter FS 2022 gällande 2021

Anmälan 

Sker genom formulär här nedan, OSA senast onsdag den 21 mars. 

Om kåren vid detta datum inte hunnit utse vem som ska vara delegat, mejla kansliet hur många ni avser att bli och när ni kommer från er kår för vår planering. 

About the author : Administratör

Magnus är webutvecklare och ansvarig för webutvecklingen av Sjövärnskårernas Riksförbund och lokala kårers hemsidor.

Liknande nyheter