Om nyheten

Av Publicerad den 18 november 20211,1 min lästid

703:an är nu i drift och har fått tjänstgöra vid ett flertal utbildningstillfällen under sommaren och hösten. Nu senast vid en vuxenutbildning i Östgöta Sjövärnskårs regi. 

En fin helg i oktober övades navigering i och utanför farled, kajstuds, man-över-bord samt mörkernavigering. Vi kikade dessutom lite på radarnavigering samt övade terminologi mellan båtförare och navigatör. Övernattning och utspisning skedde ombord.

Ungdomarna har haft en veckas sommarkurs och på hösten en övning i planering och genomförande av en mörkernavigering.

SVK 703 är av typen bad transportbåt, eller 700-båt.

Några uppdrag har utförts mot hemvärnet med bland annat målkörning i Gryts skärgård.

En del detaljarbete med 703:an återstår innan den skall besiktigas av Marinens Fartygsinspektion (MFI). En särskild båtgrupp har bildats och ansvarar för fortsatt arbete med båten. Detta har kontinuerligt gett praktik i skötsel och handhavandeav de olika tekniska system som förekommer ombord.

Parallellt ges teoretisk utbildning för att få ”Förarintyg för fritidsbåtar” och ”Kustskepparn”.

Efter långt och idogt arbete är 703 åter i drift.

Inlägget SVK 703 – Redo för nya uppdrag dök först upp på Östergötlands sjövärnskår.

About the author : Administratör

Liknande nyheter