Om nyheten

Av Publicerad den 11 februari 20212,5 min lästid

Regionen har bett om stöd vid vaccinering av fas 4, som
är den största gruppen invånare som ska vaccineras
.

Fas 4 av vaccineringen inkluderar vuxna personer som inte
tillhör riskgrupp eller har ingått i någon av de tidigare faserna
av vaccineringen. Region Halland kommer att upprätta
särskilda vaccineringsplatser på fyra platser i länet.

De som ställer upp kommer att vara anställda av Region
Halland, så avtal om ersättning, arbetstider, ev ledigheter mm
kommer att ske som avtal mellan frivilligorganisationerna
och regionen. Arbetet innebär ingen förändring för de som
ställer upp avseende vaccinationsordningen. Man blir alltså
inte vaccinerad tidigare än den fas man tillhör.

För de tjänster där det krävs skyddsutrustning kommer
Region Halland tillhandahålla detta.

Vad behöver Region Halland hjälp med?

 • Välkomna medborgare vid ingången och hänvisar vidare till vaccinationsplatserna

 • Säkerställa ordning i lokalen

 • Spritar kontinuerligt av tagytor enligt de lokala förutsättningarna

 • Av-emballera och packa upp material

 • Hålla ordning i miljörum

 • Sophantering – från miljörum till utvändiga sopcontainrar

 • Personalrum med kaffe

 • Översikt på vaccinerade medborgare (15 minuter)

 • Lämna över intyg till medborgare efter genomförs vaccination

 • Basala omvårdnadsinsatser till medborgarna

 • Basal support IT för att säkerställa att det digitala fungerar

När behövs hjälpen?

Start vecka 9 tills ca vecka 25, dvs 1 mars till 25 juni 2021. Starten kan bli tidigare eller senare beroende på tillgången på vaccin.

Var behövs hjälpen?

Vaccinationsplatserna kommer att upprättas i Kungsbacka,Varberg, Falkenberg och Halmstad. Platserna i respektive stad är ännu inte beslutade.

I vilken omfattning behövs hjälpen?

Antalet stödresurser nedan är beräknade per pass. Det kan bli tal om färre personer per plats.

Övrigt

Personer som är äldre än 70 år kan inte delta (tillhör riskgrupp). Ersättning blir troligt samma som vid skogsbrand eller eftersök.

Halmstad

Öppet måndag till söndag mellan klockan 07.00-20.00

Öppningsdatum är 2021-03-01

Antal stödresurser 12-15 personer.

Falkenberg

Öppet måndag till söndag mellan klockan 07.00-20.00

Öppningsdatum är 2021-03-01

Antal stödresurser 8-10 personer.

Varberg

Öppet måndag till söndag mellan klockan 07.00-20.00

Öppningsdatum är 2021-03-01

Antal stödresurser 8-10 personer.

Kungsbacka

Öppet måndag till söndag mellan klockan 07.00-20.00

Öppningsdatum är 2021-03-01

Antal stödresurser 12-15 personer.

Osäkerhet som Region Halland ser:

 • Kan bli förskjutningar och kan också blir så att färre personer behövs på respektive plats (5-6 stor plats och 2-3 liten plats)

 • Det begränsande är tillgång på vaccin

 • Leveransdag och -vecka av vaccin till Region Halland

 • Prognoserna är fortsatt mycket osäkra – regionen planerar för olika scenarier

 • Oförutsedda förändringar i vårdcentralernas kapacitet

Så här anmäler du dig

Intresserade kan anmäla sig till e-postadress: halland@forsvarsutbildarna.se

Ange namn, frivillig försvarorganisation, adress (kommun), ålder och e-postadress.

About the author : Ida Nordfeldt

Liknande nyheter