Nu är äntligen Sjövärnskårens kurskatalog för 2020 ute!

Sjövärnskårens kurser är inriktade mot att utbilda till marina befattningar inom hemvärnet med marina uppgifter och mot att utbilda instruktörer och funktionärer som behövs vid Sjövärnskårens centrala och lokala kurser. Instruktörerna och funktionärerna kan även nyttjas vid övriga frivilliga försvarsorganisationers och Försvarsmaktens olika kurser och övningar. Kurserna ger dig även personlig utveckling som du kan använda i andra sammanhang.

I kurskatalogen återfinner du ett flertal kurser som kommer att höja din kompetens. Notera särskilt kursen Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). Det är en kurs som innehåller många spännande moment vilket kan innebära starten på en karriär som specialist i hemvärnet med marina uppgifter eller som frivilliginstruktör. Utbildningsgången mot hemvärnet med marina uppgifter hittar du på sidan 4 i kurskatalogen.

För att genomföra en kurs i SVK regi måste du vara betalande medlem hos oss eller i någon annan frivillig försvarsorganisation. Du kan bli medlem i en lokal sjövärnskår genom att klicka här. När du söker en kurs ska du alltid skicka dina kursansökan via din lokala kår för godkännande innan kåren skickar in den till Sjövärnskårernas Riksförbunds utbildningsavdelning. Använd blanketten för kursanmälan som du kan ladda ned nedan:

(Glöm inte att du måste bifoga de intyg som krävs för respektive kurs).