Det finns fortfarande möjlighet att delta i Sjövärnskårens sommarskola på Lungön 2 som är utanför Härnösand (16/7-3/8).

  1. Du måste söka medlemskap innan du kan söka till sommarskolan. Välj den kår som är geografiskt närmast dig då det är där du ska gå hemort under vinterhalvåret! Medlemskap söker du här
  2. Maila namn samt medlemsnummer till sommar@sjovarnskaren.se
  3. Du får ett antagningsbesked via mail med all info inför sommaren

Sjövärnskåren står för resorna till och från utbildningsplatsen. Mer information om sommarskolorna hittar du här.

Först till kvarn som gäller!