Ansökningstiden är förlängd tom 13 februari då vi haft problem med anmälningslänken!
https://wp.me/PazY8K-qd

Uppmanar dig att söka igen om det inte stod “Din anmälan är skickad”!

Du kan söka som instruktör om du har gjort någon av nedslående: GU-F ( grundläggande militärutbildning för frivilliga), Ledarkursen som elev på Sjövärnskåren eller GMU (grundläggande militärisk utbildning) .