Tidpunkter

Sommarskolan Märsgarn 1:         25/6—13/7
Sommarskolan Märsgarn 2:        16/7—3/8         Familjedag 28/7 (fel datum i utskick)
Sommarskolan Lungön 1:             25/6—13/7
Sommarskolan Lungön 2:            16/7—3/8
Sommarskolan Kungsholmen:   27/6—15/7
Sommarskolan Känsö:                   27/6—15/7

Internationellt utbyte

USA                             24/6—7/7
Kanada                      19/7—6/8
Storbritannien       10/8—24/8
Hong Kong               4/8—12/8

Skonertsegling

29/7—14/8

Ombordmönstring: Öckerö, Ö-varvet.
Avmönstring: Karlskrona

(observera att tiderna har ändrats gentemot de preliminära tiderna)

Allmänna krav för antagning

 • Sommarskolorna är till för dig som är mellan 15 och 20 år.
 • Du måste ha betalt ditt medlemskap i en lokal sjövärnskår (eller annan frivillig försvarsorganisation). Sök medlemskap här.
 • Du måste vara tillräckligt frisk för att genomföra kursen:
  • Om du lider av åkomma, som om den inte kommer under behandling inom viss tid, kan vara livshotande, kan du inte antas. Exempel på sådana åkommor kan vara: svårare allergi, blödarsjuka, diabetes m.m.
  • Om du lider av psykisk ohälsa, allvarliga fobier och/eller i samband med detta äter någon form av medicin kan du inte antas. Sommarskolorna innebär påfrestningar och din hälsa är viktig för oss.
  • Sommarskolorna genomförs på öar och har begränsade resurser att tillgodose olika varianter av matallergier/speciella matbehov. Om du har allvarlig födoämnesallergi eller har behov av ovanligare specialkost kan du därför inte antas. Vegetarisk mat, laktosfri mat och glutenfri mat är sådan mat som normalt kan tillhandahållas. Du måste ha läkarintyg ska styrka ev. födoämnesallergi eller behov av specialkost.
 • Du måste ha tillräckligt god kondition för att genomföra kurs. Ett riktmärke är att du bör klara av att springa 2 km i lätt terräng på 12 minuter.
 • Du måste kunna simma minst 200 meter (simkunnigheten testas på sommarskolorna).
 • Du måste ha godkända skolbetyg i svenska, matematik och engelska (från senast avslutad årskurs).
 • Om du är under 18 år måste du ha ett påskrivet föräldramedgivande för att få genomföra sökt verksamhet.

OBS! Du måste ha en fungerande e-postadress registrerad i medlemsregistret och du måste se till att du kan läsa e-post till den adressen. All kommunikation mellan Sjövärnskåren och dig sker via e-post,  det vill säga du som är registrerad som blivande eller befintlig medlem.

Antagningskrav och ansökan till grundkursen (GK)

 • Du måste ha fyllt 15 år (senast vid skolstart) och får max vara 17 år.
 • Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.
 • När ordinarie platser är slut är det möjligt att söka reservplats.
 • Om du är antagen till reservplats kan du bli erbjuden en plats om någon som är ordinarie antagen frånsäger sig sin plats. Observera att reservantagning kan komma att ske fram ända fram till sommarskolan börjar.
 • Ansökningsperioden är 18 februari till 18 mars och ansökan sker digitalt via hemsidan

Antagningskrav och ansökan till fortsättningskursen (FK)

 • Du måste ha fyllt 16 år och får max vara 19 år.
  Du måste ha genomfört GK (sommardel och hemortsdel) med godkänt resultat.
 • Du måste ha blivit bedömt lämplig av din lokala sjövärnskår.
 • Du måste ha tagit förarintyg för fritidsbåt.
 • Du som har gått GK under 2018 kallas till nästa kurs per automatik (till samma plats som du genomförde förra årets skola på). Du får kallelsen via e-post senast 18 februari.
 • Om du har blivit kallad måste du bekräfta din plats via vår hemsida senast 18 mars, annars mister du din plats.
 • När du har svarat på ditt erbjudande får du omedelbart en bekräftelse via e-post. Om du inte får en sådan bekräftelse – kontakta SVK RF kansli via e-post!
 • Slutligt antagningsbesked erhålls via e-post 1 april. Om inget sådant erhålls – kontakta SVK RF kansli via e-post! Den som inte erhållit något antagningsbesked, är inte antagen till kurs och kan inte komma till sommarskolan.

Antagningskrav och ansökan till praktikkursen (PK)

 • Du måste ha fyllt 17 år och får max vara 20 år.
 • Du måste ha genomfört FK (sommardel och hemortsdel) med godkänt resultat.
 • Du måste ha blivit bedömt lämplig av din lokala sjövärnskår.
 • Du måste ha tagit kustskepparintyg.
 • Du som har gått FK under 2018 kallas till nästa kurs per automatik (till samma plats som du genomförde förra årets skola på). Du får kallelsen via e-post senast 18 februari.
 • Om du har blivit kallad måste du bekräfta din plats via vår hemsida senast 18 mars, annars mister du din plats.
 • När du har svarat på ditt erbjudande får du omedelbart en bekräftelse via e-post. Om du inte får en sådan bekräftelse – kontakta SVK RF kansli via e-post!

Antagningskrav och ansökan till ledarkursen (LK)

 • Du måste ha fyllt 17 år (senast vid skolstart) och får max vara 20 år.
 • Du måste ha genomfört PK (sommardel och hemortsdel) med godkänt resultat.
 • Du måste ha blivit bedömt lämplig av din lokala sjövärnskår.
 • Antalet platser är begränsat och antagning sker genom särskild antagningsprocess via hemsidan.
 • Om du har blivit kallad måste du bekräfta din plats via vår hemsida senast 18 mars, annars mister du din plats.
 • När du har svarat på ditt erbjudande får du omedelbart en bekräftelse via e-post. Om du inte får en sådan bekräftelse – kontakta SVK RF kansli via e-post!

Antangningskrav och ansökan till skonertsegling och internationellt utbyte (ISCE)

 • Du måste ha fyllt 16 år och får max vara 20 år (för ISCE får du vara max 18 år och får inte fylla 19 under utbytet).
 • Du måste ha genomfört FK (sommardel och hemortsdel) med godkänt resultat
 • Du måste ha blivit bedömt lämplig av din lokala sjövärnskår.
 • Du måste ha ett pass som är giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
 • Du måste på egen bekostnad och genom egen försorg svara för resor till och från plats för avresa/hemkomst.
 • För skonertseglingen: efter besked om antagning måste du skaffa ett läkarintyg för sjöfolk på egen bekostnad. Intyget krävs för att du ska få mönstra ombord och kostar cirka 2 000 kr. Mer information kring detta får du med antagningsbeskedet.
 • Antalet platser är begränsat och antagning sker genom särskild antagningsprocess.

Frågor ställs antingen till den lokala sjövärnskåren (kontaktuppgifter hittar du här) eller till SVK RF kansli via e-post: sommar@sjovarnskaren.se