Årets sommarskolor är genomförda och nu vidtar den s.k. hemortsutbildningen. Denna genomförs av och vid de olika lokala sjövärnskårerna i landet.

Information kring hemortsutbildningen kommer att erhållas av den lokala sjövärnskår där ungdomarna har sitt medlemskap. Erhålls ingen information – kontakta den lokala kåren!

Information om nästa års sommarskolor anslås här på hemsidan den 15 januari.