Under vecka 22 genomfördes den s.k. krisberedskapsveckan, då myndigheter och organisationer särskilt fokuserade på civil krisberedskap i samhället. Under veckan erhöll landets samtliga hushåll den broschyr som MSB tagit fram – Om krisen eller kriget kommer!

Faktatext om krisberedskapsveckan här

Vad gör Sjövärnskåren?

Läs mer här