mt_ignore

Efter en blixtvisit på Dockstavarvet så är SVK 74 Bredskär åter i drift. Det var under en övning i förra veckan på Ångermanälven som ett blad på mittenpropellern gav vika av fortfarande okänd anledning. Navigeringen var vid tillfället korrekt, vilket även de tekniska hjälpmedlen ombord styrker i form av inspelat fartygsspår på plotter. Propellern är nu utbytt och provturen efter varvsvistelsen har gått bra.

Som information för alla ornitologer där ute, så kan besättningen på Bredskär stolt skriva in den mycket sällsynta Bryggfinken i loggboken över gäster ombord på färden upp mot varvet.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.