Sjövärnskåren Stockholm är en marin frivilligorganisation som bedriver utbildning och föreningsverksamhet för såväl ungdomar som vuxna med ett maritimt intresse, kåren har drygt 700 medlemmar. Vi rekryterar vuxna till befattningar i Hemvärnet med marina uppgifter och ungdomar till Sjövärnskårens sommarskolor. Vi rekryterar också besättningar till kårens egna fartyg M/S Märsgarn och M/S Vitsgarn som enheter inom ramen för Frivilliga resursgrupper (FRG).
Sjövärnskåren Stockholm har sina rötter i såväl Stockholms Sjövärnskår som i Stockholms Kustartilleri- och Amfibiebefälsförening.

 

 

 

Då kåren firade 100 år av verksamhet 2014 har vi tagit fram en jubileumsskrift med en sammanställning av de första 100 åren i flottiljen/kåren.

Boken är ca 150 sidor med historiebeskrivning, många fina bilder, personliga betraktelser och artiklar från tidningar genom tiderna. Redaktörerna Emma Tonell och Mattias Widlund har gjort ett omfattande efterforskningsarbete och hittat de som kunnat berätta mycket om kårens historik, både i då- och nutid.

Beställ via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Glöm inte att ange ditt namn och adress på beställningen.

Pris 175:- + 70:- (porto) = 245:- betalas till kårens plusgiro 19 86 93-4, märk inbetalningen med ditt namn och "Jubileumsskrift".

 

 

Stockholms Kustartilleribefälsförening bildades 1951 av några personer som tjänstgjort tillsammans under beredskapen. De hade svetsats samman under beredskapsåren och såg ett behov av att komma samman och samtidigt passa på att förkovra sig inom ramen för det frivilliga försvaret. Man beslöt sig för att söka medlemskap i CFB (Centralförbundet för Befälsutbildning) och utgjorde tillsammans med flera andra frivilliga försvarsföreningar Stockholms FBU förbund.

Läs mer: Historik Stockholms Kustartilleri- och Amfibiebefälsförening

Första världskriget är ett faktum i augusti 1914. Den 3 augusti proklamerar den svenska regeringen fullständig neutralitet.
Till stöd för marinen inrättas ett antal frivilliga motorbåtsflottiljer med uppgift att utföra bevaknings- och transportuppgifter i skärgården. En av dessa är Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj, SFMF som bildas den 12 december 1914.

Läs mer: Historik Stockholms Sjövärnskår

Ännu en gång på HMS Gladan

Av Johanna Nilsson

Första gången jag gick ombord på HMS Gladan var när min storebror som är sex år äldre än jag fick chansen att segla skonert genom Sjövärnskåren. Familjen hälsade på honom när de låg till kaj i Danmark. Jag blev imponerad och kommer ihåg att jag tänkte att det där ska minsann jag också göra någon gång. Några år senare började jag Sjövärnskåren och 2008 var det dags för GK på Märsgarn. Sjövärnskåren var hur kul som helst och jag genomförde alla kurser förutom en på Märsgarn. Ledarkursen tog mig till Lungö 2011.

Sommaren 2011 blev en riktig sjövärnssommar. Tre veckor otroligt lärorik ledarkurs på Lungön och sedan hem till familjen cirka två veckor sedan skulle det seglas. Jag hade sökt att få segla skonert och fått det glädjande beskedet att jag var antagen till en seglats med HMS Gladan under en tre veckors period.

Jag mönstrade ombord på HMS Gladan på Öckerö tillsammans med några andra förväntansfulla sjövärnskårister och många kadetter som även skulle delta på denna segling. Vi blev indelade i kvarter och lärt snabbt känna de andra sjövärnskåristerna och även kadetterna ombord. Denna segling skulle sluta i Portsmouth, England, tre veckor senare. Dessa tre veckor var några av de bästa jag har varit med om. Det var en härlig segling där jag fick segla över Nordsjön, korsa nollmeridianen, lära mig vad gott sjömanskap verkligen innebar, hur vädrets makter påverkar oss och vilken respekt man faktiskt bör ha för vind och vatten. Efter denna seglats kom jag hem och hade i bagaget med mig fantastiska nya vänner och framför allt mycket ny kunskap och nya erfarenheter. Hemma började jag längta tillbaka och önskade verkligen att jag någon gång skulle få komma tillbaka till HMS Gladan och segla ytterligare en gång.

Sommaren 2012 blev också en Sjövärnskårssommar fast denna gång som biträdande instruktör på Märsgarn. Som alltid efter sommarskolorna kommer man hem till verkligheten igen och längtar tillbaka till sol, värme, båtar och skärgården. Efter att ha fått kontakt med sekonden på HMS Gladan visade det sig att det skulle genomföras en segling i september och oktober och även denna gång med kadetter. Dock var det ganska få kadetter som skulle följa med och det fanns behov av jungmän ombord. Eftersom jag tidigare hade seglat fick jag chansen att följa med som jungman ombord. Det passade mig perfekt och jag var väldigt förväntansfull över att jag faktiskt skulle få komma tillbaka och än en gång få genomföra en fantastisk segling. Vi mönstrade ombord i Karlskrona avslutade cirka en månad senare på Öckerö. Vi hade då hunnit besöka flera såväl svenska som danska städer och favoritstaden blev danska Aalborg. Denna seglats var det betydligt kallare och blötare än min tidigare segling. Trots nederbörd nästan varje dag lyckades vi alla för det mesta hålla humöret uppe med hjälp av den fantastiska gemenskapen som skapas ombord. Även denna period lärde jag mig mycket nytt och träffade vänner som jag fortfarande har kontakt med.

 Att Sjövärnskåren får skicka iväg ett visst antal elever på dessa äventyr är fantastiskt. Jag är oerhört tacksam över att jag fick chansen att segla första gången och att det i sin tur ledde till att jag fick segla ännu en gång. Det är så lärorikt och roligt. Framför allt har jag totalt fått uppleva cirka 7 veckor till sjöss på ett enormt fint fartyg och de minnen och erfarenheter jag har fått kommer jag att bära med mig resten av livet.

 

Till alla sjövärnsungdomar som har chansen att söka, se till att gör det:
- Ni kommer vara med om ett äventyr ni sent kommer glömma!

 

!:e sergeant Norén är underrättelseofficer och har varit på insats i såväl Libyen som Somalia. Han berättade för intresserade Sjövärnskårister om sitt arbete och vilka erfarenheter han bär med sig efter två olika utlandsuppdrag.

Stort tack för ett spännande och intresseväckande föredrag!

 

På vår Facebooksida har vi samlat ett antal bilder från sommarskolorna på Märsgarn 1 och Märsgarn 2, klicka på länken nedan och gilla oss gärna!
http://www.facebook.com/SjovarnskarenStockholm

På Facebook publicerar vi också löpande rapporter från verksamheten, både kommande och genomförda!

På kårstämman den 17 februari 2011 på K1 delades kårens medalj ut till ett antal hedersmedlemmar och andra som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till kårens verksamhet.

Uppslutningen var mycket god vid kårstämman, med 55 sittande medlemmar till middagen.

Avgående ordförande CG Wrangel och medaljnämndens ordförande Stefan Nilsson fick äran att dela ut såväl silver som guldmedaljer till medlemmarna i enlighet med de statuter som fastställdes vid kårstämman 2010.

Medaljerna utgör ett bevis på kårens uppskattning av de förtjänster som medaljörerna står för och det engagemang för sjövärnsverksamheten i Stockholmsområdet som de uppvisat.

 

Collage från kvällen

 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.