Södermanlands sjövärnskår har tidigare inte haft någon webbplats, men vi satsar på att göra vår del av den här webbplatsen till vår plats på webben.

Södermanlands sjövärnskår har under den senaste tiden omstartats och vi letar just nu efter nya medlemmar, speciellt på ungdomssidan. Vi har i och med SVK 65 Gråskär en mycket bra platform att bedriva verksamhet på och vi hoppas på att kunna erbjuda god utbildning till våra medlemmar, så väl nya som gamla.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Visste du att...

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.