Föredrag i Marinstugan den 15 december kl 18.00.

Föredragshållare är Kk Christian Allerman som berättar om ubåtskränkningar:

 • Vad hände egentligen?
 • Vad händer idag?

Allerman har bl.a. innehaft följande befattningar i försvaret:

 • 1980-talet Ubåtsjaktofficer på jagare, spanare i tung ubåtsjakthelikopter.
 • 1988-1990 MUST/Marinens analysgrupp för ubåtskränkningar.
 • 1993-1995 Funktionsansvarig för ubåtsjaktfunktionen i marinen.
 • 1996-1997 C för 23e patrullbåtsdivisionen i kustflottan, tillika C för 2a
  stridsgruppen i ubåtsjaktgruppen.
 • 1999-2002 Marinattaché i Moskva.
 • 2005-2006 AvdC/sektC på MUST.
 • 2007-2009 Marinattaché i Moskva för andra gången.
 • 2009-2012 Internationell koordinator på Marinens Taktiska Stab.

Ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

Program för Gotlands Sjövärnskår år 2017
Datum Kurs/aktivitet Anmälan till Telefon/mail
Januari Hemortsutbildning (Förarintyg) H. Sjöberg

076-0850051  

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

12 feb Rekryteringsmöte ungdom    
19 feb* Sjukvårdsutbildning* C. Wallin

070-5925381

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

23 feb SjöI revision    
Mars Föredrag/Försvarsinfo C. Wallin 070-5925381
15 mars Årsmöte (i Marinstugan) C. Wallin 070-5925381
17-19 mars Kranförarutbildning(praktik)

Åsa Höglund,

SVKRF

Anmälningsblankett SVK RF
8-9 april Arbetshelg Hoburgen J. Jönsson

070-5876510

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

21-23 april FFU M8 praktik del 1 (central kurs)

Å. Hedlund,

SVK RF

Anmälningsblankett SVK RF
22 april Sjösäkerhet (förmiddag) PG. Olsson

073-0887516

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

22 april Förberedelser/info SAR utb. (em) C. Wallin  
23 april IK lokal ManÖ mm C. Wallin  
24-29 april Båttjänst 1 (central kurs)

Å. Höglund,

SVK RF

Anmälningsblankett SVK RF
Maj Hemortsutbildning ombord H. Sjöberg

076-0850051

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maj Underhållsarbeten båtar (måndagar) M. Larsson

070-6159166

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

5-6 maj * Utb. Farligt gods till sjöss * C. Wallin  
7 maj ”Avrostning” FFU maskin IK lokal M. Larsson  
13-14 maj MSB SAR utb./krisövning C. Wallin  
15-21 maj FFU M8 praktik del 2 (central kurs) M. Larsson  
20-21 maj Kranförarutbildning praktik del 2 J. Jönsson  
25-28 maj

FFU nav/maskin praktik (Spårösund,

Samv. med Kalmar)

K. Svensson

070-2866882

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

26/6-15/7 Hoburg och Fårö MG1
20-24 juli Kommer troligen medlemmar ingående i marinplutonen att besöka Ösel med SVK 13 Hoburg
14-20 aug FFU M8 praktik del 3 M. Larsson  
Slutet aug. Medlemsdag till sjöss PG. Olsson  
2-3 sept. Navigation, mörkernav, praktik K. Svensson  
8-10 sept. FFU M8 del 4 M. Larson  
18-21 sept.
KFÖ    
21-26 sept.
Aurora C. Wallin  
7-8 okt Arbetshelg på Sjövärnsgården J. Jönsson  
November Försvarsupplysning C. Wallin  

Bojbåt Krickan har anslutit sig till vår lilla båtfamilj. Läs mer här.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.