I dag har det kommit en förfrågan om vi vill skicka några sjövärnskårister på seglats med HMS Gladan i maj detta år. Detta är någonting som är utöver sommarens seglatser med Gladan och Falken.
 
Erbjudandet gäller våra unga vuxna mellan 18 och 23 år och som ännu inte tagit steget in i Försvarsmakten. Om fler visar intresse än det finns platser så tas eleverna ut enligt modellen ”först till kvarnen”.
 
Seglatsen genomförs i två etapper. Vi är inbjudna att delta i bägge etapperna enligt nedan.
 
Krav för att delta:
Betalande medlem i Sjövärnskåren (erlagd avgift för 2014)
Genomförd SVK fortsättningskurs (FK)
Kustskepparintyg
Ålder 18-23 år
God fysik
God psykisk stabilitet
God omdömesförmåga
Läkarintyg för sjöfolk, ej äldre än två år (Elev med diabetes kan ej medges mönstra ombord.)
 
Etapp 1:
3 - 18 maj
Horta (Azorerna) – Cherburg (Frankrike)
3 elever ur SVK
Flyg till Azorerna den 3 maj.
 
Etapp 2:
20 - 28 maj
Cherburg – Karlskrona
8 elever ur SVK
Buss till Cherburg den X maj (ännu ej angivet datum)
 
Resan är helt kostnadsfri (även resan till Azorerna och till och från Cherburg). Den enskilde bekostar ev. hälsoundersökning samt resor till och från avrese- och hemkomstort i Sverige samt alla sina personliga kostnader utöver mat och boende ombord Gladan. (SVK bestämmelser om Förmåner och resebestämmelser för kursdeltagare 2014 gäller alltså inte för denna verksamhet.)
 
Anmäl intresse via länken nedan. Sista dag för intresseanmälan är onsdag den 2 april!
 
http://goo.gl/aYC6gl

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.