PREV
NEXT
 • Utbildning

  Genom oss kan du både genomföra och hålla i våra kurser.

 • Förening

  Delta i vår föreningsverksamhet

 • Ungdom

  Delta i vår ungdomsverksamhet.

 • Gemenskap

  Hos oss hittar du likasinnade

Din lokala
Sjövärnskår

Den 28 september 2014 sände styrelsen för Gotlands Sjövärnskår in en hemställan via SVK RF till Försvarsmakten om att få överta bojbåten ”Krickan”.

I mitten på oktober fick vi muntligt besked om att vi skulle tilldelas bojbåten om vi ville ha henne, om inte skulle hon tilldelas annan Sjövärnskår. Några ur styrelsen reste till Karlskrona för att besiktiga

Krickan. Båten visade sig vara i gott skick, dock var gyrot och radarn ur funktion. Dessutom saknades däcksbåten. Efter genomförd besiktning tackade styrelsen Ja till att överta bojbåten.

I mitten på november meddelades att allt var klart för övertagande och den 23/11 åkte en Gotländsk besättning åter till Karlskrona för provturer med båten och med förhoppning om att ta hem Krickan till Gotland. Båten bunkrades materielkontroller genomfördes och en kort provtur i Örlogsbasens hamn genomfördes. Tyvärr fick vi inte köra hem båten för det saknades på basen papper på övertagandet.

Den 15/12 skrev behörig tjänsteman på HKV PROD FLOG under den slutliga överlåtelsehandlingen.

Återigen påbörjades planläggning för att få hem båten till Gotland.

P.g.a. dåligt/blåsigt väder samt jul och nyårshelger kunde detta inte ske förrän den 7-8 januari.

Förmiddagen den 7/1 genomfördes en provtur utanför Karlskrona med gott resultat. (Radarn reparerad, gyrot utbytt och däcksbåt på plats)

Efter lunch påbörjades sjöresan till Gotland som bitvis bjöd på hög sjö. Båten gick bra i sjön, dock kom vi inte upp i de utlovade 15 knop, troligtvis beroende på massor med sjögräs och snäckor som sitter på skrovet efteratt båten legat stilla i över ett år.

Efter 17 timmars sjöresa var vi så äntligen i vår hamn i Fårösund.

Nu börjar arbetet med att få henne inskriven i transportstyrelsens register och MFI-besiktigad.  Naturligtvis är hon redan nu försäkrad.

 Krickan2 Krickan3

Vi som var med och tog hem bojbåten är överens om att det är en bra båt som vi tilldelats och som vi i Gotlands SVK kommer att ha mycket nytta och glädje av.

 

Tisdagen den 15/1 2013, hade FRG-gruppen infomöte med Christer Stoltz och Nils-Folke Eriksson i Visby. 7 st från SVK Gotland och 4 st från bandvagnsgänget deltog på mötet.


 

Foto: Roland Pettersson

 

mt_ignore

Helgen 19 och 20 mars hölls utbildning i Fårösund.
Börje Ekman undervisade i båtarnas nautiska utrustning
och säkerhet ombord på SVK 70 Hojskär på lördagen.
Pär-Gösta Olsson,Ulf Karlsson ochTorsten Lindqvist under-
visade i sjösäkerhet och typutbilning på söndagen.Vi övade
bl.a "man över bord".
Antalet deltagare under båda dessa dagar uppgick till ca
15 personer.

Foto Rolle Pettersson

mt_ignore

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Visste du att...

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.