torsdag, december 18, 2014
Textstorlek

Hem

Sjövärnskårens Historia

Sjövärnskårernas Riksförbund

Sveriges Frivilliga Motorbåtskår, SFMK

1913 - Sveriges första frivilliga motorbåtsflottilj bildas i Göteborg.

1913-40 - Bildas ytterligare 16 flottiljer:

 • Stockholm 1914,

 • Östergötland 1915,

 • Karlskrona och Västernorrland 1922,

 • Södermanland 1927, Södertörn 1931,

 • Kalmarsund och Öresund 1934,

 • Norra Småland och Gefleborg 1937,

 • Roslagen, Gotland, Sydöstra Skåne, Vänern, Norrbotten och Västerbotten 1940

1915 - Riksorganisationen Sveriges Frivilliga Motorbåtskår (SFMK) bildas.

 

 

1930 - Första ungdomskursen (1 månad) på logementfartyget Freja i Hårsfjärden.

1931-34 - Sommarkurser (1 månad) i Marstrand. Fram till 1941 enstaka sommarkurser på ostkusten och västkusten.

1940-41 - SFMK omorganiseras till militär
sjövärnskår under flottan med 17 sjövärnsflottiljer. Den privata
utbildningen blir militär med rekryt- och underbefälsutbildning under
värnplikt samt underofficers- och officersutbildning vid Sjökrigsskolan.

Sjövärnskåren (SVK)

1941 - Sjövärnskåren (SVK) bildas.

1942-81 - Utbildning av sjövärnsaspiranter bedrivs. (3 år vinter och sommarkurser). Sjövärnskåren tillföres 5 mindre minsvepare SVK 1-5.

1943 - Göteborgs och Stockholms sjövärnsförening
bildas för att förvalta tillgångar från SFMK. Kapital, fonder,
fastigheter, båtar och öarna Krokholmen i Göteborg och
Klockaruddsholmen i Stockholm.

1973 - Chefen för marinen föreslår att Sjövärnskåren skall medverka i marinens frivilligutbildning.

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF).

1974 - Sjövärnsföreningarnas Riksförbund, (SVF
RF) bildas och blir av Kungl. Majt:t upptagen som bidragsberättigad
frivilligorganisation i Centralförbundet för Befälsutbildning (CFB).

1981 - Den militära sjövärnskåren upphör.
Namnändring till Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF). Uppgiften är
som tidigare att bedriva frivillig vuxen- och ungdomsutbildning. Nordvästra Skånes Sjövärnskår bildas.

1991 - Vuxenutbildningen intensifieras.
Samarbetet med Kustartilleriets ungdomsverksamhet förstärks och
sommarutbildningen för ungdom koncentreras till:

 • Lungön (Härnösand)

 • Märsgarn (Stockholm)

 • Karlskrona

 • Känsö (Göteborg)

1992 - Kustartilleriets befälsförening i Stockholm ansluter sig till SVK RF.

 

 

2001 - Sjövärnskåren blir en av 8 avtalsorganisationer

2006 - Roslagens Sjövärnskår upptas i SVK RF

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

SÖ Skånes SVK

Frivilligutbildning

Samarbetspartner

arcMember

Från SVK RF kansliet

Nyheter

2014-12-15

Kansliet håller stängt 22 december - 6 januari.

God jul, gott slut och gott nytt år tillönskas er alla!

Ändrat kontaktuppgifter?

Här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter som finns lagrade i medlemsregistret!

Om du inte kommer ihåg vilken e-postadress som du använt i medlemsregistret, så kan du kontakta din lokala kår för att få reda på detta.

Sjöboden

Kundkorgen är tom