Längd: 22,0 m
Bredd: 7.2 m
Djupgående: 1,4 m
Tonage: 46 brt
Fart: 9 knop
Byggd: 1984
Byggnadsvarv: Djupvik, Tjörn
Huvudmaskin: 2 x Scania DN 1101M20S, ca 125 kw
Backslag: Twin Disc MG 507
Hjälpmaskin: Onan 16MDL4, 20 KVA, 230/400 V
Bunker: Diesel 2 x 4 100 lit
Förbrukning: 75 lit/tim vid max fart
Trimtankar: Akter 2 x 6 400 lit, förliga 2 x 10 400 lit
Lastvattentankar: 4 x 10 200 lit
Färskvattentank: 10 200 lit
Nödbrandspump: Diesel 500 lit/min
Huvudspänning: 230/400 V
Kran: Tica Matin
NAV Utrustning: Radar - Decca BridgeMaster, Gyrokompass - Mendian SG Brown, Autopilot - Simrad AP50, Ekolod - Furuno FCV661, VHF - SRA RA-901, ICOM-IC-V200T, ICOM, Sailor RT2048, NAV Dator; AIS, GPS & Radar anslutna till Transas
GMDSS Utrustning: Batteri Backup, VHF/DSC Furuno FM 8800, GPS Furuno Navigator, GP-150, Portable VHF ICOM, Portable VHF McMurdo

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.