Längd: 21,5 m

Bredd: 4.2 m

Djupgående: 1.2 m
Deplacement: 31 ton
Fart: 18-20 knop
Byggd: HTM 1993
Byggnadsvarv: HTM Hasslö båtvarv

Huvudmaskin: 2 x Scania DSI 11, ca 350 hkr

Fartygstypen tillfördes Kustartilleriet 1957-77 och benämns populärt 200-båt, p.g.a. identitetsbeteckningen som bestod av tre siffror där första siffran alltid började på två.

Enheterna kunde bestyckas med kulspruta m/58 i enkel- eller dubbellavettage. De var avsedda som landstigningsfartyg och kunde bära en pluton fullt utrustade kustjägare, men de blev mångsidiga arbetshästar som även användes för godstransporter, målbogsering mm.

Efter att stridsbåtssystemet tillförts blev många 200-båtar överflödiga och en del tillfördes hemvärnet där de gjorde tjänst till i mitten av första decenniet av 2000-talet. En del har skrotats men en hel del har sålts civilt och kan beskådas i många olika mer eller mindre underliga skepnader runt vår kust. Två 200-båtar finns i Sjövärnskåren.

SVK 223 opereras utav Sjövärnskårsdivision Syd och är baserad i Karlskrona.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Visste du att...

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.