Den ursprungliga Hiorten byggdes i Karlskrona som en första generationens postjakt för trafik mellan Ystad och Wittow och Stralsund i Svenska Pommern. Skeppsbyggmästaren vid amiralitetet Francis John Sheldon ansvarade för konstruktionen.

Hiorten är en galiot, en båttyp som har sitt ursprung i holländsk 1600-tal (galjoot på holländska): ett flatbottnat tvåmastat havsseglande handelsfartyg. Den var byggd av ek och hade fem avdelningar: en kajuta, en sal, ett rum för hästar och vagnar och en kabyss. Besättningen uppgick till fyra man: en skeppare, två båtsmän och en skeppsgosse.

Hiorten blev färdig år 1692 och gick sedan i trafik till Pommern med post, passagerare och gods under tio år. Seglatsen mellan Ystad och Wittow på Rügen tog i bästa fall åtta-nio timmar, i motvind upp till två-tre dygn. Båtens öde efter år 1702 är inte känt.

Marinmuseum i Karlskrona byggde under tre år en fullskalereplik i samarbete med Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock och med Karlskrona och Rostock kommuner. Den nya Hiorten gjorde sin jungfrufärd i maj 1999. Fartyget har i det närmaste samma mått som förlagan och har 130 m2 segelyta på två master, med 18,0 m rigghöjd. Nybyggnaden baserades på en på Riksarkivet bevarad ritning av det bredaste spantet (nollspantet) och på en skiss av skeppet sett ovanifrån.

Sedan år 2006 ägs Hiorten av Blekinge Sjövärnskår och har Karlskrona som hemmahamn. Det är klassat som traditionsfartyg.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.