Längd: 20,3 m
Bredd: 4,6 m
Djupgående: 1.5 m
Tonage: ca 35 brt
Fart: 18-20 knop
Byggd: 1968
Byggnadsvarv: Marinvarvet Fårösund
Huvudmaskin: 3 x Scania DSI 11, ca 350 hkr styck, backslag SCG MRF 80
Övrigt:
Modern radar och GPS utrustning

Bevakningsbåt 77 övertogs av Södertörns SVK våren 2009. Fartyget genomgick under 2009 omfattande upprustning och var klar enligt plan till sommarskolorna Märsgarn 2010. Fartyget används för övning i navigation och maskintjänst för såväl vuxenutbildning som för ungdomar. SVK 77 Huvudskär används även av Hemvärn med marina uppgifter på Södertörn. Fartyget har förutom sin utbildningskapacitet stor potential för transporter av personal och materiel.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.