Längd: 21 m
Bredd: 4,6 m
Djupgående: 1,5 m
Deplacement: 36 ton
Fart: 20+ knop
Framdrivningsmaskineri: 3 x Scania DSI 11 M20S

BevB 65 Gråskär modifierades under 1987-1988 till BevB 70 standard, vilket innebar att ubåtsjaktförmågan utökades. 1995 lades hon upp på land i Härnösand där hon låg fram till 2001, då Södertörnsgruppen hemställde om att få använda henne i deras Hemvärnsverksamhet. Under vintern 2001-2002 genomgick hon 6-årsöversyn på Dockstavarvet för att därefter användas i Södertörnsgruppens regi fram tills 2004. 2005 blev Gråskär utrangerad och togs över av Södermanlands sjövärnskår och blev därmed SVK 06.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.