Bredskär är en Bevakningsbåt typ 72. Fartyget byggdes i en serie benämnd Bevakningsbåt typ 60. (Fartygsserien byggdes vid olika varv, varav denna vid Fårösund.) Serien modifierades senare till Bevakningsbåt typ 72. Fartyget är tillverkat av helsvetsad plåt. Framdrivningsmaskineriet består av 3 st Scania DS 11.

Längd överallt: 21,1 m
Bredd: 4,6 m
Djupgående: 2,2 m
Deplacement: 38 ton
Fart: 20 knop

"Det fanns ursprungligen 17 fartyg 61-77, de benämndes ursprungligen bevakningsbåt 60 och nummer. Den första (61) byggdes 1959 och den sista (77) 1968. Bredskär är byggd 1967 på Fårösundsvarvet och tillhörde Norrlands kustartilleriförsvar. Från början tror jag inte de namngavs utan det är en senare historia, kanske vid en modifiering-livstidsförlängning. De fick alla namn efter skär i skärgården alltså inte efter fyrplatser som de större minsveparna hade. De namn som serien fick var: 61 Torskär, 62 Väderskär, 63 Ekeskär, 64 Skifteskär, 65 Gråskär, 66 Örskär, 67 Vitaskär, 68 Altaskär, 69 Äggskär, 70 Hojskär, 71 Getorskär, 72 Flaggskär, 73 Häradskär, 74 Bredskär, 75 Sprängskär, 76 Hamnskär, 77 Huvudskär. Traditionen när man namnger fartyg i marinen är att namnen speglar samma huvudsyftning ex i detta fall skär i svenska skärgården. Minsveparen som fick namnet Bredskär syftade på fyrplatsen och är alltså en bestämd plats, huruvida er Bredskär också syftar på samma plats kan jag inte säga, men det är nog sannolikt. Minsveparnamnet Bredskär avsåg Bredskärs fyrplats vid inseglingen till
Umeå, sjökort 512."

Hans Lineskär intendent/curator

Marinmuseum/Naval museum

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.