Längd: 21,1 m
Bredd: 4.6 m
Djupgående: 1.5 m
Tonage: ca 40 brt
Fart: 18-20 knop
Byggd: 1961
Byggnadsvarv: AB Bröderna Larsson varv och mekaniska verkstad i Kristinehamn
Huvudmaskin: 3 x Scania DSI 11, ca 350 hkr styck, backslag SCG MRF 80
Hjälpmaskin: Onan 16 MDL4, 20 KVA 380/220 Volt
Bunker: Diesel 2 x 1200 lit, Vatten 1000 lit, Septik 500 lit
Förbrukning: 145 lit/timmen vid högsta fart

Övrigt: Radar Decca BridgeMaster, Furuno GPS, Sperry Autopilot, Skipper Ekolod, Sperry Gyrokompass, Sailor RT 2048 VHF

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.