Projektledaren för Gävle Marinfestival framför sitt stora tack till Sjövärnskåren för "mycket gott samarbete avseende planering och genomförande evenemanget med professionell hjälp till gästande fartyg, berikande av festivalprogrammet med SVK:s Rikstävlingar, har på ett förtjänstfullt sätt tillfört 2009 års Marinfestival ett stort mervärde."{nomultithumb}

Läs tackbrevet i sin helhet här.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.