Bredskär är en Bevakningsbåt typ 72. Fartyget byggdes i en serie benämnd Bevakningsbåt typ 60. (Fartygsserien byggdes vid olika varv, varav denna vid Fårösund.) Serien modifierades senare till Bevakningsbåt typ 72. Fartyget är tillverkat av stålplåt.

Huvuddata LxBxD 21x5x2

Framdrivning 3 st Scania DSI11 med backslag och fast propellrar samt roder.

 

"Det fanns ursprungligen 17 fartyg 61-77, de benämndes ursprungligen bevakningsbåt 60 och nummer. Den första (61) byggdes 1959 och den sista (77) 1968. Bredskär är byggd 1967 på Fårösundsvarvet och tillhörde Norrlands kustartilleriförsvar. Från början tror jag inte de namngavs utan det är en senare historia, kanske vid en modifiering-livstidsförlängning. De fick alla namn efter skär i skärgården alltså inte efter fyrplatser som de större minsveparna hade. De namn som serien fick var: 61 Torskär, 62 Väderskär, 63 Ekeskär, 64 Skifteskär, 65 Gråskär, 66 Örskär, 67 Vitaskär, 68 Altaskär, 69 Äggskär, 70 Hojskär, 71 Getorskär, 72 Flaggskär, 73 Häradskär, 74 Bredskär, 75 Sprängskär, 76 Hamnskär, 77 Huvudskär. Traditionen när man namnger fartyg i marinen är att namnen speglar samma huvudsyftning ex i detta fall skär i svenska skärgården. Minsveparen som fick namnet Bredskär syftade på fyrplatsen och är alltså en bestämd plats, huruvida er Bredskär också syftar på samma plats kan jag inte säga, men det är nog sannolikt. Minsveparnamnet Bredskär avsåg Bredskärs fyrplats vid inseglingen till
Umeå, sjökort 512."

Hans Lineskär intendent/curator

Marinmuseum/Naval museum

Fartygen byggdes i en serie benämnd Trossbåt typ 600 vid tre olika varv, varav denna vid Djupviks varv. Fartyget är byggd i helsvetsad aluminium. Förskeppet är extra förstärkt och försett med ramp för enklare lastning. Möjlighet till däckslaster av 20 ton. Fartyget har en hydrauldriven kran med kapacitet av 18 tonm.

Huvuddata LxBxD 22x7x1,9 

Framdrivning; 2 st Scania DN11 med backslag och vridbara propelleraggregat 

 

Elon är en Bastransportbåt typ 700. Serien byggdes vid två olika varv, varav denna vid Lunde varv. Skrovet är tillverkat av helsvetsad stålplåt med en styrhytt av helsvetsad aluminium. Fartyget är utrustat med hydrauldriven kran samt bogserspel.

Huvuddata LxBxD 15x5x2 

Framdrivning 1 st Scania DSI14 med backslag och fast propeller samt roder.

Tiohuggaren är en tung klinkbyggd träbåt av traditionell typ. Den har använts som skeppsbåt på örlogsfartyg och som övningsbåt inom flottan och sjövärnskåren, där den även kallas valbåt. Båten väger runt två ton med besättning. Numera har kåren även två stycken byggda i plast.

Monark 44 är konstruerad av Pelle Petterson. Monark 44 eller Giggen som den också kallas, tillverkades huvudsakligen under 1970-talet av Monark Cresent. Båten har en positiv akter, ett utanpåliggande roder och ett lystal på 0,76. 

Monark 606 är konstruerad av Pelle Petterson. Båten har en negativ akter, ett utanpåliggande roder och ett lystal på 1,03. 

SVK552/Elin används främst för snabba transporter mellan Härnösand och Lungön. 

Elin är en Utter 560 AR med en utombordsmotor Honda 50 hk.

Båten är utrustad med fast VHF samt AIS. 

 

Sofia (mera känd som Röda Emma) är en Minarbetsbåt typ mindre. Båten används främst som utbildningsplattform vid manöverövningar.

Båten är utrustade med fast VHF.

Lasern konstruerades 1971 av Bruce Kirby och blev en succé. I dag seglas Lasern i mer än 64 länder runt om i världen och det finns nu över 170 000 båtar. På sista tiden har Lasern blivit allt populärare i Sverige och de svenska seglarna ligger i topp på världsrankingen.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.