Sjövärn

SVKbok
50,00 SEK

+

Boken Sjövärn är en inbunden bok om 114 sidor. En antalogi som beskriver de tre på varandra avlösande riksorganisationerna Sveriges Frivilliga Motorbåtskår, Sjövärnskåren och Sjövärnskårernas Riksförbund; allt sedan starten 1913 till modern tid.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.